Đổi Thẻ Cào Tự Động Uy Tín

Doithesieutoc.com Hệ thống đổi thẻ uy tín số 1 Việt Nam


Đổi thẻ, mua thẻ, rút tiền tự động hóa 24/24

➤ Rút tiền min 10,000đ - Tiền về siêu nhanh

➤ Sai mệnh giá trừ 50% mệnh giá nhỏ hơn

➤ Kênh thông báo zalo (nên vào): Ấn vào đây 

➤ Cài bảo mật chống checkpass: Tại đây

➤ Cần hỗ trợ hãy nhấn nút "Chat" dưới góc màn hình

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 14.5% 13.5% 14.5% 12.5% 12.6% 12.9% 12.9% 13.8% 13.8%
VIP 14.3% 13.3% 14.3% 12.3% 12.4% 12.7% 12.7% 13.6% 13.6%
Đối tác 14.1% 13.1% 14.1% 12.1% 12.2% 12.5% 12.5% 13.4% 13.4%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.6% 11.7% 11.7% 11.9%
VIP 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.4% 11.5% 11.5% 11.7%
Đối tác 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.2% 11.3% 11.3% 11.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 15.6% 14.7% 13.7% 13.7%
VIP 17.3% 17.3% 17.3% 17.3% 15.4% 14.5% 13.5% 13.5%
Đối tác 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 15.2% 14.3% 13.3% 13.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3%
VIP 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8%
Đối tác 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8%
VIP 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4%
Đối tác 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 16.3% 16.3% 1.2% 16.3% 16.3% 16.3% 101.3% 16.3% 16.3% 101.3% 16.3% 16.3%
VIP 15.9% 15.1% 0.8% 15.9% 15.9% 15.9% 100.9% 15.9% 15.9% 100.9% 15.9% 15.9%
Đối tác 15.8% 15.8% 0.7% 15.8% 15.8% 15.8% 100.8% 15.8% 15.8% 100.8% 15.8% 15.8%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 12.7% 12.7% 12.8% 12.8% 12.8%
VIP 12.3% 12.3% 12.4% 12.4% 12.4%
Đối tác 12.2% 12.2% 12.3% 12.3% 12.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 12.7% 12.7% 12.7% 12.8% 12.8% 12.9% 12.9% 12.9% 15.4% 15.4% 15.4%
VIP 12.5% 12.5% 12.5% 12.6% 12.6% 12.7% 12.7% 12.7% 15.2% 15.2% 15.2%
Đối tác 12.2% 12.2% 12.2% 12.3% 12.3% 12.4% 12.4% 12.4% 14.9% 14.9% 14.9%
Nhóm 20.000đ
Thành viên 17%
VIP 17%
Đối tác 17%